Integritets Policy

Hur hanterar vi dina personuppgifter?

Dataskyddsförordningen

- Den 25 maj 2018 trädde Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft som stärker ditt skydd och dina rättigheter gällande personuppgifter. Amet Drive AB är måna om din personliga integritet. Nedan redogör vi för vilka personuppgifter som sparas och hur de används. Har du frågor eller funderingar på hur användandet av dina personuppgifter hanteras vänligen skicka ett e-postmeddelande till oss på:[email protected].

Vad gör vi med din information

- Personuppgifter som samlas in används för att utföra, tillhandahålla och förbättra ametdrive.se tjänster med lagligt stöd i avtalsvillkoren som ingås vid skapandet av kontot via ametdrive.se.

Vem är ansvarig för de personuppgifter Amet Drive AB samlar in

- Amet Drive AB, med adress Segelgatan 1, 70 240 Örebro, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Vilken information samlar vi in?

- Genom en rad olika sätt kan du komma att tilldela din information till ametdrive.se. Denna information kan bland annat samlas in i samband med att du skapar din profil, registrerar dina kortuppgifter, skriver upp dig för nyhetsbrev etc. Personuppgifter- namn, adress, e-postadress, mobiltelefonnummer etc

Vilka kan vi komma att dela din information till?

- Amet Drive AB kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt följande. Vi vidtar alla legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter. Stripe- Betalningspartner Myndigheter – Amet Drive AB kan komma att tilldela dina uppgifter enligt lag till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter.

Hur länge sparar vi dina uppgifter

- Personuppgifter sparas endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

Rätt att få tillgång till lagrade personuppgifter:

- Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig.

Rätt till rättelse:

- Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

Rätt att bli raderad:

- Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att de inte längre är nödvändiga för det syfte den blev insamlad för.

Automatiskt beslutsfattande

- Inget automatiskt beslutsfattande görs.

Vilken myndighet är tillsynsmyndigheten?

- Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Länkar på webbplatsen och från samarbetspartners

- Externa länkar till andra webbplatser kan förekomma på ametdrive.se. Ovanstående information gäller inte för dessa webbplatser och Amet Drive AB ansvarar inte för behandlingen av personuppgifter som sker på dessa webbplatser. I dessa fall ombeds du att direkt ta kontakt med ett berört bolag.